Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Regler vid vräkning/uppsägelse

§ 9-6. Uppsägningstid

tväkning i NorgeUppsägningstiden är tre månader och ska vara tillhanda i slutet av en kalendermånad.
För hyresavtal om enstaka rum där hyresgästen efter avtal har tillgång till en annan persons bostad, ska uppsägningstiden vara en månad. Det samma gäller för uthyrning av garage eller bod. (Dvs. Hyr du av privatperson så är det 1 månads uppsägelse.)

Obs! Bestämmelserna i denna paragraf kan avtalas bort i kontraktet. (Läs noga igenom bostadskontraktet.)

§ 9-7. Krav på hyresvärden vid uppsägning

Hyresvärdens uppsägning ska vara skriftlig. Uppsägningen ska begrundas. Uppsägningen ska också upplysa om att hyresgästen kan protestera skriftligt till hyresvärden inom en månad efter att uppsägningen är mottagen.
Uppsägningen ska dessutom ha en upplysning om att hyresgästen måste protestera inom fristen annars tappar hyresgästen sin rätt att överklaga.

Uppsägningen i strid med lagen, jf. § 9-8 första stycket andra punkten och i så fall kan hyresvärden begära tvångsflytt efter tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2 tredje stycket bokstav c.
Hyresvärden kan kasta ut hyresgästen med hjälp av namsmyndigheterna.
Hyresvärden har inte rätt att kasta ut/vräka hyresgästen på egen hand, detta är olagligt och kan vara straffbart.
Om hyresgästen blir utlåst från bostaden av hyresvärden kan hyresgästen gå till namsmyndigheterna och få hjälp till att komma in i bostaden igen.
En uppsägning som inte fyller kraven i första och andra stycket är ogiltligt. Har hyresgästen flyttat i enlighet med uppsägningen, anses den som godtagen.

Obs! Bestämmelserna i andra och tredje stycket gäller inte för uppsägning av tidsobestämt (tills vidare) hyreavtal om enskilt rum där hyresgästen efter hyresavtal har tillgång till en annan persons bostad.

§ 9-8. Protest mot uppsägning

Hyresgästen kan inom en månad efter att uppsägningen är mottagen, protestera skriftligt till hyresvärden mot uppsägningen. Har hyresgästen inte protesterat mot uppsägningen i enighet med första punkt, kan hyresgästen inte åberopa att uppsägningen strider mot lagen.
Har hyresgästen protesterat i enlighet med första punkten, faller uppsägningen bort om inte hyresvärden har ansökt om stämning mot hyresgästen inom tre månader efter att hyresgästens frist gått ut.

Rätten ska pröva om uppsägningen är laglig, och om den eventuellt ska läggas ned. Uppsägningen ska läggas ned om rätten kommer fram till att saken verkar orimlig. Rätten kan inte lägga ner uppsägningen om det framkommer att uppsägningen beror på allvarligt misskötsel från hyresgästens håll, jf. § 9-9 första stycket andra punkt.

Obs! Bestämmelserna i förste och andra stycket gäller inte för uppsägning av tidsobestämt (tills vidare) hyresavtal om enstaka rum där hyresgästen efter hyresavtal har tillgång till en annan persons bostad. (Dvs. Du hyr av privatperson.)

§ 9-9. Hyresvärdens ångerrätt/hevingsrett

Hyresvärden kan häva hyresavtalen på grund av allvarlig misskötsel från hyresgästens sida. Betydande/allvarlig misskötsel kan vara:

    a) Att hyresgästen påtagligt missköter sin skyldighet att betala hyra eller uppfylla andra krav som strider mot hyresavtalet.

    b) Att hyresgästen trots skriftlig varning från hyresvärden i betydlig grad försummar sin underhållsplikt eller fortsätter att agera på ett sätt som är till alvarlig skada eller genering för hyresvärden, fastigheten eller övriga användare.

    c) Att hyresgästen utan att ha rätt till det, helt eller delvis, tillåter användandet av bostaden till andra personer trots skriftlig varning från hyresvärden inte inte avslutar andras nyttjande av bostaden.

    d) Att hyresgästen utan att ha rätt till det använder bostaden till andre ändamål än avtalat och trots skriftlig varning från hyresvärden inte avslutar ändamålet.

    e) Att hyresgästen missköter sina skyldigheter på ett sätt som gör det nödvändigt att avsluta hyresavtalet med hyresgästen.

Ett yttrande om att hyresvärden häver hyresavtalet, ska vara skriftligt. Yttrandet kan kräva att hyresgästen ska flytta och lämna ifrån sig boendet. I brevet ska underlaget till att hyresavtalet hävs uppges.

Obs! Får hyresvärden rätt att häva hyreskontraktet så är hyresgästen ansvarig för utlägg, förlorad hyra och liknande enligt bestämmelserna i § 5-8.

§ 9-11. Varsel om vräkning

När det finns stöd i grundlagen för begäran av vräkning från bostaden i Norge kan hyresvärden, skicka ett skriftligt meddelande till socialtjänsten i kommunen om misskötsel.
En eventuell begäran om vräkning bör lämnas in till namnsmyndigheterna två veckor efter att ett skriftligt meddelande är skickat till socialtjänsten. Hyresvärden kan överlåta fullmakten till andra personer/annan person att skicka meddelandet. Hyresgästen kan i det skriftliga meddelandet till hyresvärden reservera sig mot att det skriftliga meddelandet blir skickat till socialtjänsten.

Hyresvärden ska samtidigt som meddelandet skickas till socialtjänsten informera/skicka kopia till hyresgästen om att socialtjänsten i kommunen är informerad, efter första stycket, och om innehållet i meddelandet till namsmyndigheterna.

Cribs Norge reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter senaste uppdatering.
Källor: Husleieloven, Rettigheter og plikter ved leie av bolig - håndbok i husleierett av leieboerforeningen

Se även Information om bostadsrelaterade tvister, Viktigt att tänka på och Ledigt boende i Oslo