Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Viktigt att tänka på

Några praktiska råd

viktigt att tänka på när du söker boende i NorgeVid ingåelse av nytt hyreskontrakt bör du alltid läsa igenom hyreskontraktet noggrant för att veta vilka som är dina rättigheter och skyldigheter. Gå noggrant igenom den nya bostaden för att se om det finns fel och eventuella brister. Hittar du fel eller brister så ska du reklamera det till hyresvärden omgående innan reklamationstiden hinner gå ut.
Reklamation ska skickas till hyresvärden skriftligt. Ta gärna foto på rummen så att du har bildbevis vid en eventuell tvist när hyrestiden upphör.

Under hyrestiden

Uppkommer fel / brister under hyrestiden ska detta reklameras till hyresvärden direkt. Uppstår skador som behöver repareras ska du omgående informera hyresvärden. Du kan bli ersättningsskyldig om du inte försöker förhindra att uppstådda skador blir förvärras.

Vid upphör/uppsägning av hyreskontrakt

Får du en uppsägning av hyresvärden bör du undersöka att den innehåller de upplysningar som krävs och om den är rättfärdig. Är den det och du inte vill flytta bör du skicka in en skriftlig protest senast inom en månad annars måste du flytta.
Läs mer om regler vid vräkning/uppsägelse av bostadskontrakt i Norge.

När nycklarna återlämnas till hyresvärden betraktas hyresförhållandet som avslutat enligt norsk lag. Därför bör du få hyresvärden att skriva på att han har fått tillbaka nyckarna, att flyttstädningen är godkänt och att det inte finns några synliga skador där du som hyresgäst står ansvarig när du lämnar bostaden och nycklar.

Hyresvärden måste skriftligt reklamera fel/skador/brister i rimlig tid efter att du som hyresgäst har flyttat.

Cribs Norge reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter senaste uppdatering.
Källor: Husleieloven, Rettigheter og plikter ved leie av bolig - håndbok i husleierett av leieboerforeningen

Se även Andrahandskontrakt och inneboende och Norska depositionsregler