Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Information om bostadsrelaterade tvister

bostads tvist i Norge

Tvister

Den som kräver något av en annan part bör skicka detta skriftligt för att kunna dokumentera händelsen. Detaljer om kravet ska också dokumenteras i det skriftliga dokumentet. Skickat krav kan
avslås och kravet från avsändaren kan inte tvingas igenom utan ett tvångsgrundlag t.ex. en dom som visar att kravet är berättigat. En dom kan berättiga hjälp av namsmannen som kan tvinga igenom kravet.

Avtal / uppgörelse/ forlik och domstol

Det är alltid risk att man förlorar sak vid tvist. Det bästa är att själv försöka komma till överenskommelse med motparten innan saken går vidare. Detta kallas forlik.
De flesta ärenden som handlar om konflikt gällande uthyrning av bostad tas upp i forliksrådet eller husleietvistutvalget. I konflikter försöker man att medla mellan båda parter i både forliksrådet och husleietvistutvalget men det kan också avgöras här(i forliksrådet, husleietvistutvalget) och bli till ett prejudikat/vara vägledande.

Det är heller inte alltid nödvändigt att använda advokat förren saken tas upp i tingsrätten. Den som har förlorat en sak har möjlighet att överklaga och be om ett avgörande i högre domstol.

Vad gör du om du har blivit saksökt/stämd?

Forliksrådet och husleietvistutvalget meddelar den saksökte/berörda personen skriftligt med tid och datum då vedkommande ska infinna sig till instans. Den saksökte ska svara skriftlig på meddelandet och möta upp i instans på bestämt tidspunkt. Forliksrådet kan ”avsi fraværsdom” vilket betyder att den saksökte/berörd person förlorar automatsikt.

Omkostnader

Omkostnader betalas som regel av den som förlorar. Blir det forlikning betalar var och en egna omkostnader. De flesta hemförsäkringar/innboforsikringer täcker upp en del av kostnaderna, men det är vanligt med en egenandel/självrisk.

Vad händer i rättssalen?

Blir du inkallad till Forliksrådet eller husleietvistutvalget samlas båda parterna på avtalad tid och man försöker att få en överenskommelse/forlik. Lyckas inte detta kommer Forliksrådet/Husleietvistutvalget att ta ett avgörande med bakgrund av det skriftliga som inkommit.

Har du sak i Tingsrätten är det muntlighetsprincipen som råder. Du blir då inkallad till vad som kallas för ”hovedforhandling” vilket är en ordinär rättssak men med strängare ramar än ett möte. Här är det vanligt att en advokat för din sak. Dommaren tar här ett beslut på det som sagts i ”hovedforhandlingen”.

Cribs Norge reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter senaste uppdatering.
Källor: Husleieloven, Rettigheter og plikter ved leie av bolig - håndbok i husleierett av leieboerforeningen

Se även Andrahandskontrakt och inneboende, Viktigt att tänka på och Ledigt boende i Oslo