Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Skatteåterbäring i Norge 2013

När får man tillbaka på skatten 2013?

25 juni: Skatteåterbäring skickas ut till de flesta
26 juni - 16 oktober: Löpande veckovis skatteåterbäring betalas ut
17 oktober: Sista skatteåterbäring för 2013 skickas ut

Vad är ett skatteoppgjør/ skatteåterbäring?

Skatteoppgjøret/ skatteåterbäring i Norge visar resultat av behandlingen av selvangivelsen/deklarationen.
Skatteoppgjøret består av:

Utskrift av ligningen: Denna visar vilka belopp du har angivit i din deklaration, och vilka belopp skatteetaten har fastsatt/ godkänt.

Ligningsattest: Ligningsattesten visar vilken nettoförmögenhet och inkomst du (och eventuell make/maka) har.

Skatteoppgjør: Här visas underlaget för skatteberäkningen (se utskrift av ligningen), och vilken skatt du ska betala. I tillägg står det hur mycket skatt du har betalat. Har du betalat för mycket så får du tillbaka på skatten. Har du betalat för lite skatt, kommer du att få restskatt.

När kommer skatteoppgjøret/ skatteåterbäringen i Norge?

Skatteoppgjøret kommer när selvangivelsen/deklarationen är färdigbehandlad av skatteetaten.
Om du är vanlig löntagare/ pensionär och du inte har gjort ändringar i selvangivelsen, får du sannolikt/ troligen skatteoppgjøret i juni. De löntagare/ pensionärer som inte får skatteoppgjøret i juni, får det
antingen i augusti, september eller oktober. Selvstendig næringsdrivende och deras make/maka, får alltid skatteoppgjøret i oktober.

När får jag pengarna som jag har fått tillbaka på skatten?

Har du pengar till godo får du normalt dessa skickat inom loppet av två veckor efter att skatteopppgjøret har skickats ut. I selvangivelsen du fick tillsent i mars, är det angivet
till vilket konto pengarna kommer att överföras till. Om det inte är angivet något kontonummer, kommer du få tillsent ett utbetalningskort.

När måste jag betala om jag har fått restskatt?

Betalningsfrist är tre till åtta veckor efter att skatteoppgjøret har blivit utsent. För de som får skatteoppgjør i juni är den tidigaste fristen 20:e augusti. Du kommer att få tillsent inbetalingsblankett med betalningsfrist.

Om du får över 1000 kronor i restskatt blir skatten uppdelad i två lika inbetalningar.

Om du får under 1000 kronor i restskatt ska hela beloppet betalas inom 3 veckor efter att skatteoppgjøret har sents ut.

Vad är sammenhenget mellan selvangivelsen och skatteoppgjøret?

Skatteetaten sender ut en selvangivelse i mars/april. Denne innehåller de upplysningar skattetaten har mottagit från ex. arbetsgivare, banker, (dagis) (förskola) etc.

Tillägg innehåller skatteberäkning baserad på de upplysningarna skatteetaten har. Du är skyldig att kontrollera denna, och skicka in eventuella ändringar. När selvangivelsen är färdigbehandlad av skatteetaten, blir skatten beräknad och du får tillsent skatteoppgjør.

Jag behöver en kopia av skatteoppgjøret, vad gör jag?

Skatteoppgjøret är elektroniskt arkiverat. Du behöver vara registrerad användare av MinID för att kunna skriva ut en kopia av skatteoppgjøret när du behöver det.

Den kan vara bra att ha i möte med banken, (dagis) förskola, NAV etc.

Varför får man beskedet i selvangivelsen i mars? Borde det inte komma först i skatteoppgjøret?

Resultatet du ser på selvangivelsen är menat som en ren information för att du ska kunna kontrollera inbetald skatt. Där bara en preliminär beräkning, den är baserad på de upplysningarna skatteetaten har mottagit i din selvangivelse. Ändrar du på någon av posterna i selvangivelsen, kommer också beräknad skatt att förändras.

I skatteoppgjøret finns det något som heter ligningsattest, vad är det?

Ligningsattesten visar vilken nettoformue/ nettoförmögenhet och inkomst du (och eventuell make/maka) har. Likningsattesten är ett viktigt dokument som du kan ha användning för när du ska söka legater, dokumentera ditt personnummer etc.

Kan jag protestera mot skatteoppgjøret?

Ja, det kan du. Om du anser att något är fel i skatteoppgjøret.

Detta gör du enklast genom att skicka en elektronisk klaga. Klagofristen är 6 veckor efter det att du har fått skatteoppgjøret.

Om du är oenig i fastsettelse av intäckt, för exempel enkelposter i selvangivelsen, kan man be skattekontoret ompröva beslutet. Vid omprövning måste du komplettera med nya uppgifter som skattekontoret inte hade tillgång till vid tidigare beslut.

Om inte allt skatteavdraget eller förskottskatten har kommit med, måste klagan rättas till skatteoppkreveren där du bor.

Vad är skillnaden mellan skatteoppkreveren och skattekontoret?

Skatteoppkreveren har bland annat ansvar för att kräva
in restskatt och betala ut den skatten du ska få tillbaka.

Om du har frågor om inbetalning av förskottsskatt, inbetalning av skatteavdrag från arbetsgivaren etc, måste du vända dig till skatteoppkreveren. Skattekontoret fastätter grundlaget för skatten du ska betala samt beräknar skattekort och förskottsskatt.
Källa: skatteetaten 19.06.11

Deklarationsguiden 2013