Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Sjukvård i Norge

Sjukvård i Norge

I Norge täcker socialförsäkringen (folketrygden) de största delarna av sjukvårdskostnaderna, sjukersättning och arbetslöshetsersättning. Under socialförsäkring i Norge hittar du en fullständig översikt av socialförsäkringen.

Har jag rätt till gratis sjukvård i Norge?

Som svensk har du rätt till sjukvård i Norge så länge du bor och jobbar i Norge. Då är du automatiskt medlem i den norska socialförsäkringen. Så skulle du bli inlagd på ett sjukhus i Norge betalar du varken för behandling, mediciner eller sjukhusvistelse.

Norska sjukhus och fastlegeordningen

Sjukhusen i Norge administreras av staten. Du väljer själv på vilket sjukhus du vill få behandling. Detta kallas för Fritt Sykehusvalg i Norge. Är du folkbokförd i Norge får du ett brev med posten där du uppmanas att välja en fast läkare även kallat fastlege ordningen. Fastlegeordningen ger alla som bor i Norge rätt till en legitimerad läkare som sin fasta läkare (fastelege). Med en fast läkare blir du prioriterad som patient. Med andra ord, du får hjälp snabbt och slipper som oftast lång väntetid om du skulle bli sjuk.
Fastlege ordningen är frivillig, men är du inte med i fastlegeordningen, betalar du en högre egenandel när du kontaktar läkare.

Går du till läkaren ofta? Skaffa dig ett frikort!

Som medlem i folketrygden betalar du bara en viss del av kostnaderna vid sjukvårdsbehandling, detta kallas för egenavgift (egenandel). Om kostnaderna för egenavgiften överskrider 1840 NOK får du ett frikort. Med ett frikort blir alla övriga sjukvårdsbehandlingar gratis under innevarande kalenderår. Väljer du att gå till en privatläkare kan du inte använda dig av ditt frikort.

Socialförsäkring i Norge

Alla som är bosatta i Norge eller jobbar i Norge har ”socialförsäkringsmedlemskap”. Detta berättigar dig till bidrag enligt socialförsäkringslagen (folketrygdloven). Det kan vara medlem i folketrygden även om du inte bor i Norge om du:

  • Arbetar i Norge
  • Är norsk medborgare och anställd på ett norskt skepp
  • Är norsk medborgare och anställd av den norska staten

Det finns vissa undantag från dessa allmänna regler, läs mer om dem på NAV.
Källa: Nav