Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Minstefradrag

Minstefradrag

minstefradragMinstefradrag är ett avdrag som ges automatiskt som kompensation för utgifter man har för att förvärva sin lön. Maxbelopp för 12 månader är 78 150 NOK. Minstefradraget är förhandsifyllt i selvangivelsen men med stor sannolikhet är det fel belopp för dem som inte jobbat i Norge hela året. När selvangivelsen sänds ut vet inte systemet hur länge du som skattepliktig har varit i Norge och jobbat. Du fyller ut hur länge du varit i Norge under post 5.0

Beräkningen av minstfradrag och personfradrag sker automatiskt för dig som har norskt personnummer. För dig med D-nummer måste detta uppges manuellt, det är därför viktigt att du i selvangivelsen/ deklarationen uppger antal dagar du arbetat i Norge. För att beräkna hur många 12-delar du är berättigad till så adderar du de dagar du har varit i Norge och delar summan med 30 och avrundar uppåt.

Personfradrag

Personfradrag är ett generellt avdrag, gäller alla som är skattepliktiga till Norge. Avdraget beräknas i 12:e delar och du delar antal dagar i Norge med 30 så får du fram hur många 12:e delar du som dras av. Maxbelopp för 12 månader är 45 350 NOK. Personfradraget ska inte fyllas ut, och det visas inte på selvangivelsen. Personfradraget dras av innan skatten blir beräknad och det är endast om man beräknar detta avdrag manuellt som man kan se det.

Om du bor i Norge hela inkomståret får du minstefradrag fullt ut (12 av 12 månader). Bor du i Norge under en kortare period så blir avdraget reducerat med antal månader du inte jobbat i Norge. Detsamma gäller personfradraget.

(Video) Minstefradrag - Deklarera digitalt

Obs! Minstefradraget ska bara fyllas ut OM du upphållt dig i Norge i mindre än 12 månader. Så fyller du ut minstefredraget när du deklarerar digitalt.

(Video) Minstefradrag - Deklarera på papper

Obs! Minstefradraget ska bara fyllas ut OM du upphållt dig i Norge i mindre än 12 månader. Så fyller du ut minstefredraget när du deklarerar på papper.

Du kan även begära avdrag för

  • Tillägg till offentlig eller privat pensionsordning i arbetsförhållande
  • Fackföreningsavgift

Forumstråden för deklarationen 2014

Diskutera och ställ frågor kring deklarationen/selvangivelsen 2014
Deklarationsforum 2014

Deklarationsguiden 2014