Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Jobba som lärling i Norge

Jobba som lärling i Norge

jobba som lärling i NorgeFör att jobba som lärling i Norge måste du genomfört en treårig yrkesutbildning i Sverige eller likvärdig utbildning och fått ett godkänt slutbetyg. Saknar en kurs eller behöver en annan teoriexamen kan detta tas under lärlings tiden. Efter genomfört lärlings tid får du ett godkänt yrkesbevis (fagbrev eller svennebrev i Norge).

Kan du tänka dig att jobba som lärling i Norge? jobba som lärling i Norge
Här hittar du några exempel på typiska lärlingsyrken i Norge:

Skolgången i Sverige och Norge

I Sverige är en yrkesutbildning tre år på gymnasiet. I Norge är den samma utbildningen tvåårig på vidaregående skola som är den norska motsvarigheten till gymnasieskolan i Sverige. Efter genomförd utbildning kan man bli lärling i Norge. En treårig svensk yrkesutbildning på gymnasienivå likställs normalt med den tvååriga utbildningen i Norge eftersom det finns många olika inriktningar inom de olika yrkesutbildningarna både i Sverige och Norge. Detta värderas inför varje yrkesinriktning.

Hur söker jag lärlingsplats i Norge?

  • Leta efter annonser i tidningar eller webbplatser där företag söker efter lärlingar.
  • Ta själv kontakt med aktuella företag eller opplæringskontor (företag som gått ihop för att samordna intag och upplärning av lärlingar i Norge) och fråga om din möjlighet som lärling.

För att jobba som lärling i Norge måste du vara folkbokförd i Norge

För att jobba som lärling i Norge krävs det att du är folkbokförd i Norge. Du ansöker om norskt personnummer och norskt skattekort hos skatteetaten.

Lärlings kontrakt

När du ansökt om att jobba som lärling hos ett företag som antagit dig behöver du ingå ett lærekontrakt med lærebedriften (företag som kan anta sig lärlingar). Lærekontraktet är ett bindande avtal mellan dig och det företag du har lärlings plats hos och beskriver vilka förpliktelser lärlingen och företaget har till varandra under lärlings tiden. Företaget har förpliktelser att följa läroplanen, lön och andra regler som gäller arbetstagare.

Det ska også undertecknas ett arbetsavtal (arbeidsavtal) samtidigt som lærekontraktet ingås. Arbetsavtalet regulerar arbetstiden, lön, overtidsregler och eventuell prövotid. Lærekontrakten, arbeidsavtalen och kopia av slutbetyget skickas till fylkeskommunen (länskommunen) för godkännelse. Fylkeskommunen värderar avdrag för skolan och eventuella saknade kurser som måste tas under lärlingsperioden.

Yrkesbevis efter lärlings perioden

Efter slutförd lärlings period kan du avlägga fag- eller svenneprøven(prov på uppvisad kompetens inom yrket) vilket är namnet på yrkesbevis i Norge. Klarar du provet erhåller du ditt fag-/svennebrev.