Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Regler om hyreskontrakt i Norge

Hyreskontrakt i Norge

hyreskontrakt i NorgeDu bör alltid ha ett hyreskontrakt när du hyr en lägenhet eller annat boende i Norge. Då har du och hyresvärden ett skriftligt avtal om dina rättigheter och skyldigheter samt att det ger en trygghet för dig som hyrestagare. Det finns flera standardmallar för hyreskontrakt (leiekontrakter), men var klar över att hyresvärden kan komma med egna kontrakt. Så läs noga igenom kontraktet och vurdera om du vill skriva under på det som står där. Läs också ”viktigt att tänka på” för att få med dig viktiga punkter att fundera över.

Leieavtalen / Hyreskontraktet

En leieavtale/hyreskontrakt kan ingås både muntligt och skriftlig. Både kontrakt/avtal är lika bindande men det kan vara svårt att bevisa och komma ihåg vad som sades i det muntliga kontraktet. Du som hyresgäst kan kräva att ett muntligt kontrakt blir skriftlig och det rekommenderas att ha det skriftligt.

 • Tidsbestämt leieavtal/hyreskontrakt
  Ett tidsbestämt hyreskontrakt har en start och slutdatum för hyresperioden vilket ska stå i kontraktet. Om du som hyresgäst bor kvar 3månader efter att hyreskontraktet gått ut och du inte mottagit en uppsägning av hyresvärden går kontraktet automatsikt över till tidsobestämt hyreskontrakt.
 • Tidsobestämt leieavtal//hyreskontrakt
  Ett tidsobestämt hyresavtal löper tills det att en av parterna säger upp avtalet.

Standard på bostaden överensstämmer med hyreskontraktet

När du tar emot lägenheten är det otroligt viktigt att du ser att lägenheten överensstämmer med det som står i hyreskontraktet och att lägenheten är i användbar skick gentemot husleieloven. Är den inte det är det ett avtalsbrott mot husleieloven/hyreslagen.

Detta kan du kräva vid tillträde till bostaden

När du får tillgång till bostaden ska den var i avtalat skick. Är inget annat avtalat ska bostaden vara rengjord. Tak och väggar ska vara täta, fönster ska vara hela och nyckel till ytterdörren ska fungera, bland annat.
Detta är en del av det frågeställningar som du behöver tänka på innan du skriver under kontraktet. Detta är en del av de frågeställningar som du behöver tänka på innan du skriver under kontraktet.

Hyrevärdens upplysningsplikt

De upplysningar hyresvärden ger om bostaden måste vara korrekta. Är de inte det räknas det som en brist som hyresvärden får stå ansvarig för.

Din och hyresvärdens skyldighet under hyrestiden

 • Hyresgästen är skyldig att behandla bostaden med aktsamhet i överensstämmelse med hyreskontraktet/leieavtalen.
 • Det är hyresvärdens skyldighet att hålla lugn och ro i fastigheten.
 • Det är hyresgästens ansvar att upprätthålla lugn och ro i bostaden.
 • Om inte annat är avtalat så är det hyresgästens ansvar att underhålla dörrlås, kranar,
  toalett, elektriska kontakter och brytare, inventarier och utrustning i bostaden.
 • Det är hyresgästens ansvar att utföra all funktioneskontroll som rengköring,
  batteriskifte, test av rökvarnare och brandsläckare.
 • Upptäcker hyresgästen en skada i bostaden som måste repareras är hyresgästen skyldig att informera hyresvärden.
 • Hyresgästen är skyldig att ge tillgång till hyresvärden för inspektion av bostaden, under hyrestiden.
 • Hyresgästen är skyldig att ge tillgång till bostaden för genomförande av underhåll till hyresvärden.
 • Det är hyresvärdens ansvar att åtgärda brister/fel i bostaden om det inte är hyresgästen som har orsakat skadan. Hyresgästen kan i vissa fall kräva avdrag på hyran eller kräva ersättning.
 • Är det hyresgästen som har orsakat skadan så är det ändå hyresvärdens ansvar att rätta till felet.
 • Är det hyresgästen som ansvarar för ekonomisk förlust pga skadan kan hyresvärden kräva ersättning.
 • Hyresvärden kan kräva ersättning om inte hyresgästen uppfyller sina skyldigheter när det gäller underhåll och/eller om det är stor åverkan på lägenheten vid utflytt.
 • När hyresgästen ska flytta så har han/hon skyldighet till att ge hyresvärden tilgång till att visa lägenheten för nya sökare.
 • När hyresgästen ska flytta så ska han/hon städa/rengöra bostaden så att den är i det skick som när den överlämnades.

Källa: Lovdata.no husleieloven, rettigheter & plikter ved leie av bolig – leieboerforeningens håndbok i husleierett

Se även Regler vid vräkning/uppsägelse och Norska depositionsregler