Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Minstefradrag

Hej! Jag funderar över vad som gäller för minstefradraget om man jobbat i Norge under hela 2015 och därmed fått ut feriepengar och lön i januari -16 + 2 månader jobb under sommaren 2016 = brutto ca 120000.
Jag har bara haft d-nummer.
Vad jag förstår så är jag fullt skattepliktig i Norge eftersom jag varit där mer än 270 dagar under en 36-månaders period. Men så finns det också regler om hur stort fradaget bli när man inte jobbat hela intäktsåret och detta gör mig förvirrad. Är minstefradaget 44% för att jag är fullt skattepliktig eftersom jag har jobbat i Norge året innan eller ska jag reducera det med x/12? Är det någon som vet!??