Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Regler om norsk deposition/depositum

Deposition i Norge

deposition i NorgeVilka regler gäller runt norsk deposition eller norskt depositum som det heter i Norge? Hur mycket pengar, och vart ska pengarna stå?
Depositionens storlek kan inte vara större än 6 månaders hyra, men det kan avtalas att depositionen ska ändras i takt med ändringar i hyresnivån. Depositionen ska sättas på ett kapitalkonto i en bank på ett så kallat depostitumkonto. Alla räntor ska tillfalla dig som hyrestagare.

Varför norskt depositumskonto?
Vem ska ha min norska deposition?
Finns det olaglig deposition?
När får jag tillbaka min deposition?
Kan hyresvärden ta min norska deposition?
Vad går hyresvärden igenom innan hyresavtalet avslutas?
Kan jag kräva utbetalning av min deposition?

Fördelar med ett norskt depositumskonto

  • Räntorna tillfaller dig
  • Kontot är spärrat och kan endast öppnas i samtycke
  • Trygghet för både dig och hyresvärden

Depositionen ska sitta på spärrat konto

Depositionen ska sitta på särskillt, spärrat depositumkonto. Så länge hyreskontraktet löper kan varken du som hyrestagare eller hyresvärden komma åt pengarna på egen hand. Räntor från depositumkontot tillhör därimot dig som hyrestagare. Det betyder att du som hyrestagare kan kräva upptjänade räntor utbetalt från banken när som helst under hela hyresperioden.

Olaglig deposition

Depositionen ska aldrig betalas kontant till hyresvärden eller sättas in på hans/hennes privata konto. Detta är olagligt, och kan vara straffbart för hyresvärden. Skulle det vara så att du som hyrestagare har betalat depositionen kontant eller till privat konto, så kan du när som helst kräva att din deposition tillbakabetalas med påslag enligt lagens bestämmelse om förseningssränta.

När får du pengarna tillbaka?

Om du har följt alla punkter och bestämmelser enligt hyreskontraktet ska du få depositumpengarna tillbaka när hyreskontraktet upphör.
Norska Husleieloven(hyreslagen) beskriver detta så här: Etter leieforholdets opphør kan finansinstitusjonen med frigjørende virkning utbetale skyldig leie fra kontoen dersom: partene skriftlig har avtalt at leien skal godskrives annen konto i den samme finansinstitusjonen og utleieren har dokumentert tidspunktet for når betalingsplikten inntrådte og opphørte.

Om, när kan hyresvärden ta av depositionen?

Banken måste utbetala depositionen om den som kräver utbetaling kan visa till skriftligt samtycke från andre part, en dom eller annan slutlig avgörelse av kravet. För att hyresvärden ska ha rätt till att komma åt depositionskontot måste du som hyrestagare ha gjort något i strid med någon av dina skyldigheter.

Exempel på tillfällen då hyresvärden kan ta av depositionen:

  • Du har inte betalt hyran för en månad
  • Du har skadat någon av hyresvärdens möbler - (Obs! Ut över vanlig slitage)
  • Du har inte städat lägenheten innan utflytt
  • Hyresvärden kan inte dra av mer från depositionen än det ni har blivit skriftligt eniga om.

Innan hyresavtalet avslutas

Vid en genomgång av lägenheten blir ni eniga om hur mycket som ska dras av från depositionen. Om du som hyrestagare misslyckas i att reparera, eller att städa lägenheten enligt hyresvärdens krav, kan hyresvärden kontakta professionella hantverkare eller en rengörings byrå och låta dem utföra jobbet. Om det ska dras pengar från ditt depositum bör du försäkra dig om att ni båda signerar ett skriftligt avtal och behåller en kopia var. Skicka sedan en kopia till banken för utbetalning av återstående deposition.

Om jag som hyrestagare kräver utbetalning av depositionen då?

Skulle du som hyrestagare skicka in ett skriftligt krav till banken utan hyresvärdens signatur, ska banken skicka en skriftlig "varning" till hyresvärden om att banken mottagit ett krav. Hyresvärden har då en månad på sig från att denne har mottagit brevet till att dokumentera att denne har en annan uppfattning av saken, eller framvisa att krav om skyldig hyra. Banken har inte krav på att utbetala depositionen innan saken är uppklarad.

Cribs Norge reserverar sig för eventuella ändringar som sker efter senaste uppdatering.
källa: postbanken, nordea, regjeringen.no

Se även Information om bostadsrelaterade tvister, Andrahandskontrakt och inneboende, Husleieloven på 1,2,3 och Ledigt boende i Oslo