Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Pendlaravdrag för resor & boende

Utgifter för resa mellan arbetsplatsen och din norska bostad

Pendlaravdrag i NorgeDu kan få avdrag för resa till och från arbetet när du själv står för kostnaden. Avdrag medges inte om arbetsgivaren betalar för dina resor eftersom det då utgör en skattepliktig förmån. Du får avdrag oavsett vilket färdmedel du använder och det beräknas efter en sats och kortaste vägen till och från arbetet.

Satsen är på kr 1,50 per kilometer upp till 35 000 kilometer. Efter det, är satsen kr 0,70 per kilometer. I praktiken blir det, om du arbetar 5 dagar i veckan (230 dagar i året), och avståndet tur och retur överstiger 39 kilometer, kan du ha krav på fråndraget. Men du måste dra av från ett bunnfradrag på kr 13 950,-. Avdraget beräknas enskilt för varje skattebetalare. Gifta ska ha var sitt avdrag även om de åker tillsammans.

(Video) Pendlaravdrag - Deklarera digitalt

Så fyller du ut pendlaravdrag när du deklarerar digitalt.

(Video) Pendlaravdrag - Deklarera på papper

Så fyller du ut pendlaravdrag när du deklarerar på papper.

Pendlaravdrag

Måste du på grund av ditt arbete bo borta från ditt hem (där du är folkregistrerad) och
åker hem regelbundet, kan du under vissa förutsättningar begära avdrag för merutgifter. Med det menas extra utgifter som kost, logi och bensinkostnader när du åker hem.

Utgifter för bostadshyra måste kunna dokumenteras. Om du är ogift måste du i tillägg dokumentera beloppet för bostad på din hemort för att kunna få avdrag för utgifter på boendet där du jobbar.

 • Avdrag för utgifter för kost:
  Du får avdrag för kost när du pendlar. Satsen för intäktsåret 2011 på 190,- pr dag. Du räknar antal arbetsdagar x 190 så får du den avdragsgilla summan. Post 3.2.7.
 • Avdrag för utgifter för hemresa till Sverige:
  Antal kilometer tur/retur x antal turer x kr 1,5 upp till 35 000 kilometer.
  Efter det är satsen på 0,70 per kilometer. Eventuella utgifter för kommunala färdmedel (måste kunna dokumenteras). Avdraget summeras tillsammans med de dagliga reseutgifterna, och bunnfradrag på 13 950 nok dras av på summan.
 • Bompengar
  Du kan dra av den sammanlagda summan för varje gång du passerar bommarna till och från Norge. Detta måste kunna dokumenteras
 • Avdrag för dubbelt boende
  Du har rätt att dra av kostnader för hyran på din bostad i Norge när du pendlar från Sverige. Du måste kunna dokumentera kvitton av beloppen. Det är olika regler för dig som är:

pendlaravdrag

Resa mellan din norska bostad och arbete räknas som daglig resa, inte pendling.

Obs!

Begär du 10 % standardavdrag (gäller enbart för utländska arbetare)så kan du inte kräva avdrag för merutgifter som rese och pendlaravdrag.

Mer information kan du läsa i ”Rettledningen til selvangivelsen”, Post 3.2.7, 3.2.8 og 3.2.9.
På skatteetaten.no hittar du broschyr om regler för pendling och om regler för
arbetsresor.

Forumstråden för deklarationen 2014

Diskutera och ställ frågor kring deklarationen/selvangivelsen 2014
Deklarationsforum 2014

Deklarationsguiden 2014