Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Avdrag för dubbelt boende under 22 år

Under 22 år vid utgången av inkomståret.

Är du under 22 år vid utgången av inkomståret och pendlar till ditt föräldrahem, måste du kunna dokumentera familjeanknytning med födelseattest. I tillägg måste du kunna lägga fram dokumentation på gemensam bostadsadress i Sverige och kunna bevisa antal resor mellan bostaden i Sverige och bostaden i Norge.

Du kan också räknas som pendlare även om bostaden i Norge räknas som selvstendig. Kraven är då:

  • Du har varit registrerad och bosatt på samma ort (kommun) i Sverige under tre år
  • Du hyr inte ut din bostad i Sverige
  • Bostaden i Norge är inte större än halva bostaden i Sverige.

Forumstråden för deklarationen 2014

Diskutera och ställ frågor kring deklarationen/selvangivelsen 2014 Deklarationsforum 2014

Deklarationsguiden 2014