Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Avdrag för dubbelt boende enslig(ogift)

Enslig (ogift) pendlare

Du räknas som enslig (ogift) pendlare när du inte är familiependlare. Är du sambo, räknas du som enslig i detta sammahäng. Bor du tillsammans med egna barn, räknas du däremot som familiependler.

Er du enslig, ställs det andra krav eftersom att du räknas som en skattemessig pendler. Ensliga räknas som bosatta där de har ”selvstendig bolig(bostad)”. Har du selvstendig bolig i Norge, räknas du som bosatt i Norge och får inte avdrag för utgifter vid besök i Sverige.

Bostaden i Norge räknas som selvstendig när:

  • Du disponerar den minst 12 månader och du har tillgång till den alla dagar i veckan
  • Bostadsytan ska vara minst 30 kvm. Bor det fler personer i bostaden, är kravet ytterligere 20 kvm för varje inneboende över 15 år
  • Vatten och avlopp finns installerat

Du kan begära avdrag för pendlarutgifter när du pendlar hem till ett annat EU/EØS-land och följande krav är uppfyllt:

  • Du har inte ”selvstendig bolig(bostad)” i Norge
  • Du har ”selvstendig bolig(bostad)” i Sverige, eller är under 22 år vid utgången av inkomståret och pendlar till dina föräldrar
  • Du reser hem var tredje vecka. Resor hem mer sällan kan godtas när särskild grund föreligger , som t.ex. sjukdom eller dålig ekonomi. Du måste i tillägg dokumentera din bostadsadress i Sverige.

Du kan också räknas som pendlere även om bostaden i Norge räknas som selvstendig. Kraven är då:

  • Du har varit registrerad och bosatt på samme ort (kommun) i Sverige i tre år
  • Du hyr inte ut din bostad i Sverige
  • Bostaden i Norge får inte överstiga 50% av bostadsytan i Sverige.

Forumstråden för deklarationen 2014

Diskutera och ställ frågor kring deklarationen/selvangivelsen 2014 Deklarationsforum 2014

Deklarationsguiden 2014