Annons

Arbeidsgiver

Slik får du tak i kvalifisert svensk personell.

Jobbsökare

Registrera din CV och sök lediga jobb i Norge.

gillar CribsNorge.se

Arbetslöshetsersättning i Norge

Arbetslöshetsersättning i Norge

Här hittar du information om arbetslöshetsersättning i Norge eller A-kassa som det heter på svenska. Är du svensk, bor och jobbar i Norge så kan du ansöka om arbetslöshetsersättning i Norge om du uppfyller kraven för detta. Nav är den instans i Norge som du ska ta kontakt med om du blir arbetslös.

Har jag rätt till A-kassa i Norge?
Hur söker jag om arbetslöshetsersättning i Norge?
Hur fungerar det med dagpengar i Norge?
Jag har A-kassa i Sverige och vill jobba i Norge!
Hur ansöker jag om svensk A-kassa efter Norge?

Vem kan få arbetslöshetsersättning (A-Kassa) i Norge?

  • Du jobbar mindre än 50 procent.
  • Du måste ha varit inskriven minst 4 veckor som arbetslös
  • Du är registrerade som arbetssökande och skickar meldekort var 14 dag.
  • Du har arbetat heltid i Norge i minst 8 hela veckor inom loppet av en 12-veckorsperiod.
  • Du har fått utbetalt lön för arbete på minst 1,5 G (folketrygdens grundbelopp) under sista avslutade kalenderår (i fjol), eller minst 3 G under perioden sista tre avslutade kalenderåren. Foreldrepengar, svangerskapspengar och svangerskapsrelaterade sjukersättning räknas med i kravet till minimumsintäkt.
  • Anställningen måste ha påbörjats innan det har gått 12 veckor räknat från den dagen du kom till Norge eventuellt från den dagen du inte längre mottar någon form av socialförsäkring från Sverige.

Sök arbetslöshetsersättning i Norge

Ska du ansöka om arbetslöshetsersättning(dagpeng) i Norge måste du registrera dig som arbetsssökande på nav.no eller vid ett lokalt NAV kontor. Där kan du också få hjälp med att registrera dig elektroniskt samt hjälp med hur du skickar meldekort elektroniskt. Meldekort är en personlig redogörelse för vad du har gjort de senaste 14 dagarna.

Krav om dagpeng

När du har registrerat dig som arbetssökande fyller du i kravschema om dagpengar (arbetslöshetsersättning). Det är viktigt att du bifogar alla nödvändiga dokument tillsammans med kravschemat. Kravschemat skickas elektroniskt eller lämnas på ett lokalt NAV kontor. Se till att ta kopior på dokumenten du lämnar ifrån dig. Dagpeng kan tidigast utbetalas från och med den dagen du ställer krav (datumet du registrerade dig som arbetssökande, blir som huvudregel räknad som datum för krav). De flesta krav om dagpeng behandlas normalt inom 3 veckor.

Mottar du A-kassa i Sverige och vill jobba i Norge?

Du kan söka jobb i Norge med arbetslöshetsersättning (A-kassa) från Sverige i upp till 3 månader. Du måste i så fall ha med dig en ifylld blankett U2 från Sverige. När du är i Norge registrerar du dig som arbetssökande vid ett NAV-kontor. Nav kan hjälpa dig att ansöka om ett norskt skattekort och hur de norska anmälningsreglerna fungerar.

Ansök om svensk A-kassa vid flytt från Norge till Sverige

Inom Norden finns det något som heter femårsregel för den som har arbetat och varit arbetslöshetsförsäkrad i ett annat nordiskt land.
Om du återvänder från Norge till Sverige inom en fem års period efter det att du lämnade Sverige för att arbeta i Norge får du komma in i en svensk A-kassa utan att först behöva arbeta i Sverige. Du måste dock ha varit medlem i en svensk A-kassa innan du flyttade till Norge. Ansökan måste senast lämnas in åtta veckor från den dagen du inte längre omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i Norge. När det gäller rätt till arbetslöshetsersättning i Sverige får du tillgodoräkna dig arbete och försäkrad tid i Sverige. Det är viktigt att skriva in sig i på Arbetsförmedlingen i Sverige första dagen man är tillbaka. Annars riskerar man att mista ersättning.

För att ansöka om svensk A-kassa efter att du har jobbat i Norge måste du fylla i blankett U1 som ska lämnas in till A-kassan i Sverige. Din svenska A-kassa kan även skaffa intyget från arbetslandet.

Källa: Nav.no

Se även: Sjukersättning i Norge och Jobba i Norge